Landmarks

Quán ông Cả

Tổng quan

Ngôi Quán ông Cả trong bốn quán thuộc quần thể Chùa Trăm Gian, Mỹ, Hà Nội. Theo cụ từ là Quán thờ Thiên Thần kiểu tứ trấn với Quán có dấu chân Thánh Bối ở giữa. Quán có thể liên quan tới 4 tượng trong chùa Trăm Gian.

Tạm thời chưa xác định đúng tọa độ, đến chùa Trăm Gian hỏi vậy.

(Nguồn: thánh Bối)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quán ông Cả
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2019-03-09 19:36:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất