Landmarks

Đình Phương Bảng

Đình làng Ngòi

Mái Đình Làng Biển - Tùng Dương

Mái Đình Làng Biển - Tùng Dương
Song Phương Hoài Đức Hà Nội - Đình & Quán Làng Phương Bảng
Song Phương Hoài Đức Hà Nội- Làng Phương Bảng
Khôi phục di tích lịch sử đình Phương Bảng

Tổng quan

Đình Phương Bảng xã Song Phương là nơi tôn thờ vị anh hùng dân tộc Đức đại vương Lý Phục Man, người đã có công phò giúp Lý Nam Đế đánh tan giặc Lương giành lại nền độc lập và dựng nên nhà nước Vạn Xuân, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đình Phương Bảng là một ngôi đình cổ có quy mô bề thế được khởi dựng vào thời Hậu Lê với kết cấu kiến trúc gồm 5 gian 2 chái theo kiểu chữ Đinh, đây là một di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thế kỷ 17.

Năm 2012 đình được tu bổ lại với tổng kinh phí khoảng 29 tỷ đồng, dự án tu bổ gồm các hạng mục: Tu bổ tòa Đại đình; phục dựng lại 2 dãy Tả hữu vu; xây dựng sân vườn; tường rào; cải tạo hệ thống thoát nước; hệ thống điện; hệ thống phòng cháy chữa cháy; nhà vệ sinh và nhà bao che tòa Đại đình.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Ảnh admin chụp 16/11/2014, công việc trùng tu đã gần xong
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Phương Bảng
Địa chỉ Tỉnh lộ 79, Song Phương, Hoài Đức District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-11-12 00:33:44
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất