Landmarks

Phủ Chí Nguyên

Nhà thờ chi họ Trương ở Như Quỳnh, Hưng Yên

Giới thiệu sách Lịch sử về Dòng họ Trương

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Bia hậu thần ghi nhận công đức của Cụ Trương Nghiêm được thờ tại Đình Làng Như Quỳnh, thị Trấn Như Quỳnh, tỉnh...Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Phủ Chí Nguyên
Address QL 5, tt. Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-12-04 21:02:59
Members
Current weather  ...
Nearest places