Landmarks

Lăng Phạm Đôn Nghị

Lăng quận công Phạm Đôn Nghị, Lăng Hiển Linh từ, lăng Cây Gạo

In bản rập tại lăng Phạm Đôn Nghị

In bản rập tại lăng Phạm Đôn Nghị
Mô hình 3D lính và ngựa

Tổng quan

Lăng ở xóm 1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Lăng được xây dựng năm 1734, chất liệu chủ yếu bằng đá xanh và đá ong. Lăng Phạm Đôn Nghị là một trong những di tích đẹp trong các lăng mộ quan lại được xây dựng trong thế kỉ XVIII và còn tồn tại khá nguyên vẹn đến ngày nay. Đây có thể được xem là khi quần thể lăng mộ thế kỉ XVIII đẹp nhất ở Hoài Đức. Phạm Đôn Nghị là một võ quan, từng là quan kinh lí giữ yên bờ cõi và bình định các cuộc nổi dậy, có công lớn trong việc trấn giữ vùng Lao Bảo, Quảng Trị nên được phong tước Quận công. Lăng của ông còn được gọi là lăng ông Quận.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Cổng vào khu lăng tẩm

 © Phía bên trong lăng, gồm nhà bia, hương án, tòa thờ

đá tượng  © Nhóm tượng quan hầu và ngựa ở lăng Phạm Đôn Nghị

 © Phù điêu võ sĩ (bên trái)

 © Phù điêu võ sĩ (bên phải)

 © Nhà bia bên phải lăng Phạm Đôn NghịBài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Phạm Đôn Nghị
Địa chỉ Unnamed Road, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-25 19:12:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất