Landmarks

Lăng Phạm Đôn Nghị

Lăng quận công Phạm Đôn Nghị, Lăng Hiển Linh từ, lăng Cây Gạo

In bản rập tại lăng Phạm Đôn Nghị

In bản rập tại lăng Phạm Đôn Nghị
Mô hình 3D lính và ngựa

Tổng quan

Lăng ở xóm 1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Lăng được xây dựng năm 1734, chất liệu chủ yếu bằng đá xanh và đá ong. Lăng Phạm Đôn Nghị là một trong những di tích đẹp trong các lăng mộ quan lại được xây dựng trong thế kỉ XVIII và còn tồn tại khá nguyên vẹn đến ngày nay. Đây có thể được xem là khi quần thể lăng mộ thế kỉ XVIII đẹp nhất ở Hoài Đức. Phạm Đôn Nghị là một võ quan, từng là quan kinh lí giữ yên bờ cõi và bình định các cuộc nổi dậy, có công lớn trong việc trấn giữ vùng Lao Bảo, Quảng Trị nên được phong tước Quận công. Lăng của ông còn được gọi là lăng ông Quận.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Lăng Quận công Phạm Đôn Nghị nằm ở xóm 1 (xóm Gạo), xã Lại Yên. Lăng được bảo quản tốt, có khuôn viên rõ ràng, tường bao đá ong, 1 cổng chính, 2 cổng phụ, có nhà đại bái mới làm. Lăng được dòng họ coi sóc rất tốt. Tôi đến đúng lúc buổi trưa, trời nắng chói. Làng rộng, tìm đường hơi lòng vòng, hỏi nhiều người không biết.


 © Cổng phụ hay được dùng

 © Làm bằng đá ong, cổng phụ để thấp, đúng theo các cổng trong lăng cổ, để người đi vào phải cúi xuống tỏ sự cung... © Có cái bia gì đó

 © Có 1 hàng chữ nhỏ


 © Bà cụ đang phơi hương vòng, ở đây có nghề làm hương

 © Nhìn ra cổng phụ


 © Tấm bằng di tích © Lăng đây rồi, cổng lăng làm rất thấp, đi phải khom mình, trước cổng có đôi chó đá và thống đá đựng nước © Tên lăng

 © Dòng chữ bên trái

 © và bên phải

 © Chó đá, tai chụp, đeo lục lạcngựa  © Ông tướng và ngựa bên phải

 © bên trái

 © Cận cảnh ông bên phải


 © Ông bên trái


 © Hình mũ


 © Đôn đá, bàn thờ, nhà bia và bàn thờ chính

 © Phù điêu ở nhà bia bên trái © Nhà bia bên phải

 © Phù điêu bên phải

 © Bàn thờ đá


 © Hoa văn rất đẹp © Đầu rồng ở am thờ chính


 © Câu đối bên phải


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Phạm Đôn Nghị
Địa chỉ Unnamed Road, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-25 19:12:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất