Landmarks

Chùa Nhạ Phúc

Chùa Lại Yên

Xem sản phẩm tại Triển lãm VR3D.

Mô hình nghê ở tam quan

Tổng quan

Đã được xếp hạng di tích quốc gia. Chùa có nhiều bia hậu TK17-18, có 1 số tượng hậu TK17-18 và đôi sấu đá TK14-15. Khuôn viên chùa rất rộng rãi.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Hôm nay tôi đi Lại Yên chơi, đầu tiên vào thăm chùa, rồi tới đình và 3 lăng đá cổ. Chùa Lại Yên (Nhạ Phúc) đang trùng tu gác chuông. Thầy đi vắng nên chỉ chụp được bên ngoài. Chùa có nhiều bia đá cổ.


 © Các vãi xong việc ra về


 © Gác chuông đã được hạ giải


 © Hai bên đường vào có 2 giếng vuông, chùa rất rộng.


 © Nhìn ra tam quan © Các hình đắp trên tam quan


 © Hàng bia hậu và đôi sấu đá cổ ở bên trái chùa

 © Ba ngôi tháp mộ


 © Hàng cau cao vút

 © Các cột đá của tam quan được hạ giải

 © Các chân tảng


 © Hoa cỏ trong vườn chùa

 © Ra về, lần sau sẽ chụp trong chùa


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Nhạ Phúc
Địa chỉ Tỉnh lộ 79, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-12-19 01:52:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất