Landmarks

Đình Nhật Tảo

Tổng quan

Đình Nhật Tảo thờ Thái tể Thượng Tướng Trần Nguyên trác, người lập ấp Cảo Điền(nay là làng Nhật Tảo), Người có công giữ gìn xã tắc nhà Trần và hy sinh vì nghiệp lớn nhà Trần.

Trần Nguyên Trác sinh vào tháng 11 năm 1319, người là con thứ hai của vua Trần Minh Tông(Vua trần Minh Tông có 11 hoàng nam) phu nhân của gười là công chúa Bảo Hoa và Ngọc Hoa. Con trai của người là Trần Nguyên Tiết, Trần Nguyên Đĩnh. Con gái của Người là thứ phi Trần Triều Môn.

Năm 1342, ở tuổi 23, Trần Nguyên Trác được phong Thái úy (một chức quan võ hạng tam phẩm).

Năm 1353 Người được phong chức Tả tướng quốc.

Đây là thời  kỳ nhà Trần suy yếu. Vua mải ăn chơi sa đọa, các quan nhiều bè đảng, bọn gian thần lộng hành. Đây là thời Chu Văn An dâng sớ chém bảy tên không được Vua Trần Dụ Tông chấp nhận. Chu Văn An đã phải từ quan.

Với bối cảnh như thế Trần Nguyên Trác là quan trụ cột của triều đình quả nhiều khó khăn.

Tháng 6 năm 1369, vua Trần Dụ Tông qua đời, thọ 34 tuổi ở ngôi 28 năm. Trước khi băng, vua Trần Dụ Tông xuống chiếu đón NHẬT LỄ nối ngôi đại thống.

Nhật Lễ là con trai Dương Khương, một  kép hát. Vợ Dương Khương sau này lấy Trần Nguyên Dục. Trân Nguyên Dục nhận Dương Nhật Lễ Làm con mình. Trần Nguyên Dục là anh của Trần Dụ Tông. Từ đó bọn gian thần cố đưa Nhật Lễ lên ngôi.

Nhật Lễ không lo triều chính, mải ăn chơi sa đọa, tàn ác muốn bức hại nhiều tôn thất nhà Trần.

Tháng 12 năm 1369, Nhật lễ giết Hoàng Thái Hiến Từ, người đã đưa y lên ngôi báu. Nhật lễ mưu toan chuyển ngôi vua sang họ Dương, các quan trong triều và tôn thất nhà Trần vô cùng căm giận.

Đêm 20 tháng 9 năm 1370, Trần Nguyên Trác cùng con là Trần Nguyên Tiết đã lực lượng tôn thất vào thành để diệt Lễ. Lễ trốn ở Gầm cầu mới. Khi trời gần sang, Nhật Lễ vào cung băt cha con Trần Nguyên Trác cùng 18 người khác ra hành quyết.

Ngày 21 tháng 9 năm 1370 Thái tể thượng tướng Trần Nguyên Trác đã hy sinh khi 51 tuổi.

Cũng như các quan đời Trần, Trần Nguyên Trác được vua ban cho ấp Cảo Điền. Dinh của Người cũng đặt ở nơi đây. Ấp Cảo Điền đến triều Nguyễn được đổi là làng Nhật Tảo (làng Nhật Tảo từ năm 1954 được hợp với làng Vẽ, làng Liên Ngạc thành xã Đông ngạc ngày nay).

Sau khi Trần Nguyên Trác qua đời, nhân dân ấp Cảo Điền vô cùng tiếc thương tôn thờ Người làm Thành hoàng làng, thờ cúng  tại  đình Nhật Tảo. Hàng năm ngày xuân 11, 12 thánh hai nhân nhân trong thôn tổ chức lễ hội và ngày 12-9, tổ chức ngày giỗ để tưởng nhớ đến Người.

(theo sách “Đình Nhật Tảo” của Nguyễn Thế Cơ, năm 2000)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Đôi phỗng Chăm được đặt 2 bên trước lối vào hậu cung của đình.


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Nhật Tảo
Địa chỉ An Dương Vương, Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2014-12-30 17:56:27
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất