Landmarks

Mộ Đốc phủ Võ Hà Thanh

Lăng họ Võ, nghĩa trang Võ Hà, 1876-1947

Tổng quan

Võ Hà Thanh sinh năm 1876 quê ở Quảng Ngãi, theo cha vào Biên Hòa từ nhỏ. Sinh thời, ông làm đủ mọi nghề để sinh sống: làm thuê, mở hầm khai thác đá, làm nghề xây dựng, lập đồn điền cao su… và dần dần trở nên giàu có, trở thành chủ đồn điền lớn của tỉnh Biên Hòa, trở thành đốc phủ sứ (1) và được chính phủ Pháp tặng thưởng Bắc đẩu bội tinh đệ ngũ đẳng.

Khu lăng mộ của họ Võ nằm trên đường vào Văn miếu Trấn Biên. Nghĩa trang này chôn cất nhiều người trong dòng họ Võ Hà, trong đó có mộ ông Đốc phủ sứ Biên Hòa Võ Hà Thanh (mất năm 1947) và vợ (mất năm 1952).

(1) Đốc phủ: chức quan lại cao cấp thời Pháp thuộc, trên phủ và huyện, có thể làm quận trưởng hay phó tỉnh trưởng, hoặc đầu phòng ở Soái phủ. Đốc phủ Chí là đường ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ở huyện này còn có đường Đốc phủ Yên.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Mộ Đốc phủ Võ Hà Thanh
Địa chỉ Võ Trường Toản, Bửu Long, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-01-03 00:01:58
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất