Landmarks

Đình Tương Mai

Thờ tướng Trần Khát Chân

TRẦN KHÁT CHÂN

Tổng quan

Ở Thăng Long cũng có bốn ngôi đình Hoàng Mai, Tương Mai, Hồng Mai (sau đổi là Bạch Mai) và Mai Động thờ Trần Khát Chân làm thành hoàng. Đình Tương Mai chưa rõ được xây dựng năm nào, chỉ biết qua bức thượng lương là lần trùng tu cuối cùng vào năm 1948 nhưng qui mô đình khi trùng tu nhỏ hơn khi thực dân Pháp đốt phá năm 1946 rất nhiều. Đình có tam quan với những cột trụ lớn, trên đỉnh mỗi trụ đều đắp nghê trang trí, từ tam môn đến sân lát gạch Bát Tràng cổ. Hai bên sân là hai nhà tả vu, hữu vu mới được dựng lại vào năm 1981. Phần chính của ngôi đình là nhà tiền tế và hậu cung. Trên nóc tiền tế đắp hình hổ phù. Dưới đó có một khung hình chữ nhật ghi bốn chữ Hán: “Trần thượng tướng từ”. Trong nhà tiền tế và hậu cung đều có đắp những bệ thờ đặt các đồ thờ, bát bửu. Bệ thờ trong cùng được xây sát tường hậu đặt tượng Trần Khát Chân. Cạnh bệ thờ này còn có bệ thờ Phạm Ngưu Tất, một tùy tướng của Trần Khát Chân. Cả hai pho tượng đều được tạc bằng đá xanh và biểu thị dáng vẻ oai phong uy nghiêm của các vị võ tướng.

Tại đình còn lưu giữ một thần phả kể về cuộc đời của Trần Khát Chân và 10 đạo sắc của các vương triều Lê, Nguyễn phong cho hai vị thần. Ngoài ra, đình còn có một quả chuông đồng có niên hiệu Thành Thái thứ 10 (1898). Tại hậu cung có đôi câu đối bằng chữ Hán được dịch như sau: “Phù vua Trần, dẹp quân Chăm, triều đại đổi thay, công lao không mai một/ Thăm làng Mơ, ngóng núi Đốn, nguyên vẹn giang sơn, đền miếu vẫn uy nghi”.

Từ lâu, cứ đến ngày 24 tháng 4 âm lịch hằng năm, nhân dân cả bốn làng Mai đều làm lễ tưởng nhớ thượng tướng Trần Khát Chân. Đó là ngày húy kỵ của ông. Mọi người tỏ lòng biết ơn vị tướng tài đã chỉ huy chiến đấu bảo vệ kinh thành Thăng Long và xây dựng, phát triển vùng Kẻ Mơ. Người dân địa phương có tục kiêng đọc từ Chân, mà đọc chệch thành Chơn. Trần Khát Chân được dân gian xem như một bậc thánh, sống anh hùng, chết linh thiêng, luôn phù hộ cho dân tai qua nạn khỏi.

(Kiến trúc đô thị)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Ngõ Tương MaiBài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Tương Mai
Địa chỉ 11 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-01-03 21:34:26
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất