Landmarks

Nhà mồ Trương Vĩnh Ký

Petrus Ký 1837 – 1898)

Danh nhân đất Việt-Trương Minh Giảng-Trương Vĩnh Ký-Trương Minh Ký

Danh nhân đất Việt-Trương Minh Giảng-Trương Vĩnh Ký-Trương Minh Ký
TRƯƠNG VĨNH KÝ
Tiểu sử : Petrus Trương vĩnh Ký (1837-1898)
Pétrus Trương Vĩnh Ký - Một Tấm Lòng (HTV)

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © "Miseremini Mei Saltem Vos Amici Mei" (Xin hãy thương xót tôi, hỡi các anh chị là những người bạn tôi. Đây là một câu trích...

 © Kiến thức của con người - có nó là nguồn sống

 © Những ai sống và tin / Tôi sẽ không phải chết đời đời © Mộ Trương Vĩnh Ký


 © Cổng ra ở đường Trần Bình Trọng đã bít lại, nhìn bề bộn và luộm thuộm.


 © Chân dung Trương Vĩnh Ký

 © Tượng Trương Vĩnh Ký ở bảo tàng thành phố HCM
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Nhà mồ Trương Vĩnh Ký
Address 781 Trần Hưng Đạo, 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam
Added by admin
Added on 2015-03-05 07:41:26
Members
Current weather  ...
Nearest places