Landmarks

Thương xá Tax

Thương xá TAX Các mốc thời gian qua 135 năm

Thương xá TAX Các mốc thời gian qua 135 năm
Thương xá Tax - Công trình 3 thế kỷ- Phần 1
Đi tìm dấu xưa ở thương xá tax - Thành Phố Hôm Nay [HTV9 -- 23.12.2013]

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © 1948


 © Cửa hàng bách hóa tổng hợp thành phố (1981-1990)

 © 1965

 © 1966
InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Thương xá Tax
Address 14 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Added by admin
Added on 2015-03-09 07:21:36
Members
Current weather  ...
Nearest places