Landmarks

Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh

Bac-Ninh cathédrale

Nhà thờ chính tòa GP Bắc Ninh - Di sản đức tin & kiến trúc văn hóa

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh
Address 613 Ngô Gia Tự, Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Vietnam
Added by admin
Added on 2017-10-30 02:49:48
Members
Current weather  ...
Nearest places