Landmarks

Văn miếu Sơn Tây

Pagode des mandarins, văn miếu Đường Lâm

Tổng quan

Văn Miếu tỉnh Sơn Tây xưa kia ở dựng làng Cam Giá huyện Phúc Thọ, không rõ năm khởi dựng, chỉ biết rằng đến năm Thiệu Trị thứ 7 đời Nguyễn (1846) thì được Nguyễn Đăng Giai cho chuyển về làng Mông Phụ- Sơn Tây. Năm Thành Thái thứ 3 (1891) Tổng đốc Sơn Tây là Long Cương Cao Xuân Dục cho sửa sang trùng tu lại đồng thời soạn họ tên các vị giáp khoa mà khắc vào bia đá.

Đến năm tiêu thổ kháng chiến 1947, Văn Miếu Sơn Tây bị dỡ bỏ hoàn toàn , nay chỉ còn giữ được chiếc khánh đá gửi tại đình Mông Phụ. Những năm thành lập hợp tác xã nền văn miếu Sơn Tây được lập Trại nuôi Gà. Năm 2012 được xây dựng lại.

(Nguồn: Trần Ngọc Đông)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © 033_001_indochine-vietnam-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins

 © 042_001_sontay-viet-nam-entree-de-la-pagode-des-mandarins

 © 045_001_viet-nam-sontay-pagode

 © 082_001_viet-nam-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins

 © 114_001_cpa-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins-indochine-viet-nam

 © 147_001_indochine-vietnam-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins

 © 224_001_sontay-entree-de-la-pagode-des-mandarins

 © 325_001_sontay-pagode-des-mandarins

 © 344_001_r-2013-06-16-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins

 © 421_001_tonkin-sontay-pagode-des-mandarins

 © 540_001_viet-nam-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins-cour-interieure

 © 580_001_sontay-viet-nam-pagode-des-mandarins-482-a

 © 616_001_indochine-vietnam-tonkin-sontay-cpa-pagode-des-mandarins-cachet-sontay-1903-ref-1514

 © 623_001_indochine-tonkin-sontay-pagode-n-122-annees-1900-10

 © 685_001_vietnam-sontay-pagode-des-mandarins

 © 699_001_cpa-sontay-pagode

 © 701_001_vietnam-sontay-pagode-des-mandarins

 © 788_001_tonkin-sontay-pagode-des-mandarins

 © 803_001_indochine-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins-n-855-carte-precurseur-dos-non-divise-edit-moreau

 © 806_001_836-sontay-pagode-des-mandarins-cour-interieure-obliteration-militaire-poste-de-trung-kanh-phu-le-commandant

 © 836_001_cochinchine-tonkin-sontay-entree-de-la-pagode-des-mandarins

 © 837_001_sontay-pagode

 © 961_001_indochine-tonkin-sontay-pagode-des-mandarins-pagode-et-pont-sur-le-petit-lac

 © Sontay pagode des madarins (1)

 © Sontay pagode des madarins (2)

 © Sontay pagode des madarins (3)

 © Sontay pagode des madarins (4)

 © Sontay pagode des madarins (5)

 © Sontay pagode des madarins (6)

 © Sontay pagode des madarins (7)

 © Sontay pagode des madarins (8)

 © Sontay pagode des madarins (9)


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Văn miếu Sơn Tây
Địa chỉ 315 QL32, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-11-14 01:32:04
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất