Landmarks

Đền thờ Đào Hoàng

Tổng quan

Nơi phát hiện tấm bia được coi là cổ nhất Việt Nam, có niên đại thế kỷ thứ 4 thời Đông Ngô, viết về nhân vật Đào Hoàng - thứ sử Giao Châu cai quản nước ta thời thuộc Ngô.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Nghè Thanh Hoài - nơi cất giữ tấm bia © Tấm bia bị gẫy làm đôi

 © Tấm bia được xác định niên đại năm 314

 © Một số hàng chữ trên tấm bia
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Đào Hoàng
Địa chỉ Lạc Long Quân, Thuận Thành, Bắc Ninh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2017-12-13 06:06:58
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất