Landmarks

Chùa Cống Xuyên

Tổng quan

Chùa làng Cống nằm ở cuối làng, trên đường ra đồng. Chùa có kiến trúc hình chữ Đinh, vốn rất cổ kính, gần đây tô lại tượng bằng sơn công nghiệp làm hỏng mất lớp sơn cổ, thật đáng tiếc! Trước chùa vốn là chợ, gọi là chợ Chùa, nay là trường mẫu giáo của thôn.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

 © Đại Hùng Bảo Điện

 © Tượng đều đã bị tô lại mất hết thần thái cổ kính ngày xưa.

 © Có 3 tấm bia có lẽ thời Hậu Lê

 © Bia này có niên đại Chính Hoà (正和: 1680 - 1705) © Vĩnh tộ cửu niên (1627)


 © "Tứ truyền đại bi", Dương Hòa thất niên (陽和七年) 1641.

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Cống Xuyên
Địa chỉ Cống Xuyên, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-01-01 18:03:06
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất