Landmarks

Đèo Chẹn

Khám phá Tây Bắc - Đèo Chẹn Bắc Yên - Sơn La - QL 37

Tổng quan

Con đèo năm trên QL37 trên đường đi vào huyện Bắc Yên và đi lên phía Tà Xùa. Chúng tôi đã qua đèo này khi đi từ Mộc Châu sang Tà Xùa.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đèo Chẹn
Địa chỉ QL37, Sơn La, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-01-26 23:11:40
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất