Landmarks

Động Hoàng Xá

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © 2017-08-29


 © Thủy đình chùa Hoàng Xá


 © Trên vách lớn nhất của động Hoàng Xá có tạc tượng thờ một vị quan văn, mặc áo tiến sĩ, đầu đội mũ cánh chuồn,...InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Động Hoàng Xá
Address Quốc Oai, tt. Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2018-02-08 16:36:34
Members
Current weather  ...
Nearest places