Landmarks

Đền thờ Phùng Hưng

Tổng quan

Đền thờ Phùng Hưng ở Long Hải sơn, làng Quỳnh Tụ, nay là xóm 8 xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Phùng Hưng
Địa chỉ 186 Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2018-08-17 19:09:03
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất