Landmarks

Phủ toàn quyền Đông Dương

Văn phòng chủ tịch nước

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © phu_toan_quyen (1)_txt

 © phu_toan_quyen (2)_txt

 © phu_toan_quyen (3)_txt

 © phu_toan_quyen (4)_txt

 © phu_toan_quyen (5)_txt

 © phu_toan_quyen (6)_txt

 © phu_toan_quyen (7)_txt

 © phu_toan_quyen (8)_txt

 © phu_toan_quyen (9)_txt

 © phu_toan_quyen (10)_txt

 © phu_toan_quyen (11)_txt

 © phu_toan_quyen (12)_txt

 © phu_toan_quyen (13)_txt

 © phu_toan_quyen (14)_txt

 © phu_toan_quyen (15)_txt

 © phu_toan_quyen (16)_txt

 © phu_toan_quyen (17)_txt

 © phu_toan_quyen (18)_txt

 © phu_toan_quyen (19)_txt

 © phu_toan_quyen (20)_txt

 © phu_toan_quyen (21)_txt

 © phu_toan_quyen (22)_txt

 © phu_toan_quyen (23)_txt

 © phu_toan_quyen (24)_txt

 © phu_toan_quyen (25)_txt

 © phu_toan_quyen (26)_txt

 © phu_toan_quyen (27)_txt

 © phu_toan_quyen (28)_txt

 © phu_toan_quyen (29)_txt

 © phu_toan_quyen (30)_txt

 © phu_toan_quyen (31)_txt

 © phu_toan_quyen (32)_txt

 © phu_toan_quyen (33)_txt


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Phủ toàn quyền Đông Dương
Address Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội 118708, Vietnam
Added by admin
Added on 2018-10-09 21:59:41
Members
Current weather  ...
Nearest places