Landmarks

Từ vũ họ Ngô

Tổng quan

Đông Yên còn gọi là làng Đông Khang, dưới thời Lê có tên gọi là Đông Khang trang. Từ thời Nguyễn cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 gọi là Đông Yên (Đông An), là một xã thuộc tổng Phong Quang, huyện Yên Phong, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đông Yên được nhập vào Đông Phong thuộc huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đến nay tên làng xã “Đông Yên” vẫn không thay đổi.

Ở Đông Yên có từ vũ Ngô tướng công nằm ở phía nam của làng, thuộc xứ đồng Cổng Đình. Người được thờ ỏ đây là một vị tướng công họ Ngô (Ngô Văn Trọng) có công với dân với nước được phong tới chức Thượng Trung Hầu. Khu Từ Vũ rộng khoảng 400m2. Tại đây còn nhiều hiện vật có giá trị như: 1 cổng đá, 2 chó đá, 1 hương án chạm khắc hoa văn rồng chầu mặt nguyệt. Đặc biệt tại đây còn 1 tấm bia đá tứ diện dựng năm 1692 ghi việc thừa tự hậu thần họ Ngô. Cùng với Từ Vũ làng, họ Ngô còn có nhà thờ  là nơi tưởng niệm Ngô Tướng Công, tại đây còn gia phả, sắc phong.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]

  • Làng Đông Yên
    nd.vietsoftpro.com
  • Viện nghiên cứu Hán Nôm
    hannom.vass.gov.vn
    Ước văn nghi tiết ở thôn Đông Yên xã Đông Phong, khắc năm Chính Hòa 10 (1689), nói về viên Phó tri thủy sư Thị nội giám, Tư lễ giám, đô Thái giám, Thưởng Trung hầu Ngô Văn Trọng.


Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Từ vũ họ Ngô
Địa chỉ TL 286, Đông Yên, Tiên Du, Bắc Ninh, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2015-01-12 08:28:37
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất