Landmarks

Quán ông Ba

Quán Miễu

Tổng quan

Quán Miễu - Quán ông Ba trong quần thể các quán bốn phía quanh Quán nơi có dấu chân Thánh Bối, trong cụm Chùa Trăm Gian, Chương Mỹ, Hà Nội.

Tạm thời chưa xác định được tọa độ.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quán ông Ba
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2019-03-10 06:16:42
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất