Landmarks

Đền thờ đức thánh cả

Tổng quan

Đền thờ Đức thánh cả tại sườn núi chiêng thôn 3 xã Hoằng Giang huyện Hoằng Hóa đã bị mai một và gần như bị xóa tích được một người dân tạm thời phục dựng để hoạt động tín ngưỡng vào các ngày lễ tết .

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ đức thánh cả
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2020-04-18 22:02:14
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất