Landmarks

Lăng Nguyễn Diễn

Lăng Hồng Vân, lăng Nguyễn Đình Diễn, lăng Quan trấn

Tổng quan

Lăng Nguyễn Diễn còn gọi là lăng Hồng Vân. được xây dựng năm 1770 (thời vua Lê Hiển Tông, 1740 - 86) trên đỉnh núi Lim, xã Văn Tương, Tiên Sơn, Bắc Ninh.

Nguyễn Diễn, quê làng Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Sơn (gần nơi dựng lăng) được nhà Lê cử làm quan trấn thủ xứ Thanh Hoá, tước "Hiếu trung hầu" và khi chết được phong Duệ vương. Lăng có 2 khu vực trong và ngoài: sinh từ, phần mộ, đăng đối qua một trục "thần đạo" có 2 dãy tượng chầu (võ sĩ, nghê, ngựa, chó, vv.). Trên trục chính còn có bàn đá, ngai đá, bia đá, vv. Tấm bia đá, có khắc dòng chữ: "Kính Vân từ kí", mái bia hình vuông, bốn góc uốn cong và có diềm trang trí (khắc năm 1770). Phần mộ ở phía sau là một khu đất đắp cao, xây bờ bằng đá ong. Phía trước có bậc cấp dẫn lên mặt bằng phần mộ, tại đây xưa đặt sập đá, trên sập có ngai đá kích thước khá lớn. Nhà bia có kết cấu kiểu tháp với 3 tầng mái và mở cửa ra 4 mặt, xây dựng bằng đá ong. Kiến trúc khu lăng có sắc thái dân gian và mang tính địa phương khá đậm nét.

Hội Lim chính là hội chùa làng lim và đôi bờ sông Tiêu Tương. Hội Lim trở thành hội hàng tổng (hội vùng) vào thế kỷ 18. Khi quan trấn thủ xứ Thanh Hóa Nguyễn Đình Diễn là người thôn Đình Cả, Nội Duệ, xứ Kinh Bắc, có nhiều công lao với triều đình, được phong thưởng nhiều bổng lộc, đã tự hiến nhiều ruộng vườn và tiền của cho tổng Nội Duệ trùng tu đình chùa, mở mang hội hè, gìn giữ thuần phong mỹ tục. Ông còn cho xây dựng trước phần lăng mộ của mình đặt tên là lăng Hồng Vân trên núi Lim. Do có nhiều công lao với hàng tổng và việc ông đặt hậu ở chùa Hồng ân, nên khi ông mất nhân dân tổng Nội Duệ đã tôn thờ làm hậu thần, hậu Phật hàng tổng. Văn bia lăng Hồng Vân có tên Hồng Vân từ bi ký niên đại Cảnh Hưng 30 (1769) hiện giữ ở đình thôn Đình Cả đã cho biết khá rõ lai lịch, công trạng và việc thờ phụng hậu hàng tổng Nguyễn Đình Diễn mỗi năm hai dịp vào "ngày sinh" và "ngày hóa" của ông tại lăng Hồng Vân và chùa Hồng ân trên núi Lim. Song trải tháng năm lịch sử, hội Lim đã có nhiều lớp văn hóa, trong đó người ta chỉ tổ chức tế lễ hậu thần vào một dịp là ngày 13 tháng giêng trùng với hội chùa Lim. Chính vì vậy mà có hội Lim và đây là hội hàng tổng

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Người Pháp chú thích ảnh là "Tombeau de Nguyen Dien", đôi chỗ là "Pagode de Lim".


 © Ảnh cỡ nhỏ không có watermark © EFEO_FINL01570 Vue de l_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01580 Portique d_entree du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01581 Portique du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01582 Autel du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01583 Vue de l_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01584 Vue de l_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01585 Vue de l_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01667 L_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01715 L_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01716 Tombeau de Nguyen Dien- serviteur agenouille_1000_txt

 © EFEO_FINL01869 Tombeau de Nguyen Dien - serviteur agenouille_1000_txt

 © EFEO_FINL01870 L_enceinte du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01907 Tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01908 _Pagode de Lim - Tombeau_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01909 Tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01910 _Pagode de Lim - Tombeau de l_Eunuque_ (titre original)_1000_txt

 © EFEO_FINL01911 Portique d_entree du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt

 © EFEO_FINL01913 Portique d_entree du tombeau de Nguyen Dien_1000_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng Nguyễn Diễn
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2020-05-02 01:51:36
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất