Landmarks

Lăng vua Lê Uy Mục

An lăng

Tổng quan

Làng Phù Chẩn (làng Cháy), thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng vua Lê Uy Mục
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2020-12-06 00:19:54
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất