Landmarks

Đền thờ Đặng quận công

Đặng Tiến Lân

Tổng quan

Gia quận công Đặng Tiến Lân ngài sinh ngày 9 tháng 4 năm Đinh Mùi (1667) là con trưởng của Yên quận công Đặng Tiến Thự và Thái trưởng quận chúa Trịnh Thị Ngọc Toàn. Ngài là hậu duệ của Nghĩa quốc - hậu trạch công Đặng Huấn, người làng Lương Xá, huyện Chương Đức nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội . Năm 17 tuổi được thăng chức Tham Đốc – tước Gia Quận Công. Năm 19 tuổi lấy con gái trưởng của Lương Mực Vương Trịnh Vĩnh là quận chúa Trịnh Thị Ngọc Qua. Sau Quận Chúa cậy Con nhà quyền quý mới phạm điều bất kính với chồng, Ngài được chỉ cho li dị. Năm 20 tuổi Ngài được thăng chức Đề Đốc, Năm 29 tuổi Ngài được thăng chức Đô Đốc Thiêm Sự. Năm 33 tuổi Ngài đi trấn thủ Sơn Tây. Năm 45 tuổi Ngài đi trấn thủ Thái Nguyên được phong chức Tả Đô Đốc, sau thăng chức Thiếu phó. Năm 51 tuổi Ngài đi trấn thủ Sơn Nam. Năm 54 tuổi Ngài được thăng chức Thái Phó. Năm 55 tuổi Ngài được thăng chức Trưởng Phụ Sự, năm 58 tuổi thăng chức Thái tể, năm 61 Ngài được thăng chức Đại Tư Không, năm 64 tuổi thăng chức Đại Tư Mã. Ngài mất ngày 22/7 năm Tân Hợi (1731) táng xứ Trại Mít xã Phúc Lâm (nay là thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức - TP. Hà Nội). Tổng Hoàng Xá thờ làm Hậu thần. Đền thờ tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức.

Ngài được vinh phong Vụ Quốc Công Thần, tặng phong chức Đại Tư Đồ. Gia phong Trung Đẳng Phúc thần. Bao phong Thượng Đẳng Đại Vương. Được ban quốc tính là Trịnh Lân tự là Tiến Lân thụy là Mẫn Đạt - Ngài có nhiều phu nhân nhưng không có con nên nuôi 3 người con của em ruột là Đặng Đình Tứ, đặng Đình Luân và Đặng Đình Khôi làm thừa tự. Ngoài ra Ngài còn có một bà "vợ bóng", nguyên có lần Ngài ngủ mơ có một vị nữ thần báo mộng giúp Ngài xử lý việc quân, Ngài bảo nếu ưng thuận thì đi theo ta vậy là vị nữ thần đi theo Ngài để giúp việc, đền thờ của phu nhân hiện cũng ở gần mộ Ngài gọi là đền Quán Trại.

(Nguồn: Nguyễn Phong)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Đặng quận công
Địa chỉ xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức
Thêm bởi admin
Vào ngày 2021-05-24 08:13:35
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất