Landmarks

Quán trúc

Tổng quan

Nơi thờ "Uy Vũ Linh Ứng đại vương Đỗ Trúc Lương".

Sau khi dẹp xong giặc Nam Hán, Ngô Vương Quyền sai ông Đỗ Trúc Lương sang triều cống nhà Nam Hán để cầu hoà. Biết rằng ông chính là người đã trực tiếp giết chết tươi Kiều Công Tiễn bắt sống Hoàng Thao trên sông Bạch Đằng, vua Nam Hán đã hãm hại ông rồi chặt đầu bỏ vào hòm gỗ. Đoạn sai người mang đến biên giới thả xuống sông cho trôi về nước Việt.

Hộp gỗ trôi về phía hạ nguồn sông Hát tức sông Đáy ngày nay, thuộc địa phận các tổng Văn La, Viên Nội của huyện Chương Đức. Làng làng xã xã lập hương án nghinh tiếp, xoáy nước cuốn vòng mấy ngày mới trôi đi, vua Ngô ra lệnh cho 57 nơi lập đền miếu thờ cúng.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © "ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG" Sát hại sứ thần, cậy mình nước lớn mà làm điều càn bậy; ỷ mạnh hiếp yếu,...


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quán trúc
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-09-17 08:24:10
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất