Landmarks

Lăng đá Khuê quận công

am đá Bình Vọng
Tags: đá

Tổng quan

Lăng mộ đá của một vị quận công thời Lê trung hưng, tk18.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


đá  © Trong sập đá khám thờ có hai bài vị đá. Bài vị bên trái (theo hướng nhìn ra) có ghi dòng chữ: “Thị nội Giám ty Lễ giám...

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng đá Khuê quận công
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-07-03 23:24:54
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất