Landmarks

Đền thờ Nguyễn Nhữ Lãm

Tổng quan

Hôm nay đến thăm chú Nguyễn Mậu Phúc hậu duệ đời thứ 19 của Khai Quốc công thần Nguyễn Nhữ Lãm (1378 - 1437) ở xã Thọ Diên - Thọ Xuân. Nơi đây còn giữ rất nhiều di vật cổ và là nơi thờ:
- Thức Quốc Công Nguyễn Nhữ Lãm
- Phò Mã Thái Phó Thanh Quận Công Nguyễn Lỗi và vợ Công Chúa Lê Minh Tú
- Đại Tướng Thái Bảo Lộc Quận Công Nguyễn Quang Phục
- Thái Bảo Lương Quận Công Nguyễn Quang Lộc
- Thiếu Phó Quỳnh Quận Công Nguyễn Mậu Tuyên
- Chính phi Nguyễn Thị Ngọc Vinh vợ Chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh.
Dòng họ Nguyễn Mậu hiển quý tới 23 đời 

(Nguồn: Viết Kiên)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Nguyễn Nhữ Lãm
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2023-09-09 06:35:59
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất