Landmarks

Chùa Đậu

Pháp Vũ tự, Thành Đạo tự, pagode de Phap Vu

Nét hoa văn cổ chùa Đậu - QP15b

Nét hoa văn cổ chùa Đậu - QP15b
Phóng sự: Tiếng chuông chùa Đậu
LỄ HỘI CHÙA ĐẬU MÙNG 9 THÁNG RIÊNG
CHÙA ĐẬU | Ngôi cổ tự của những mơ ước và khát vọng
Đại Đức Thích Quang Minh nói về Sách Đồng chùa Đậu

Tổng quan

Chùa Đậu (tên chữ: Thành Đạo tự 成道寺) là một ngôi chùa ở thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vì chùa thờ Bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ nên chùa được gọi là chùa Đậu và còn có tên là Pháp Vũ tự.

Theo truyền thuyết, chùa được dựng dưới thời Bắc thuộc lần thứ hai (602 - 939), nhưng theo văn bia, chùa được xây dựng từ thời triều nhà Lý.

Đặc biệt là trong chùa còn có hai pho tượng của hai nhà sư Vũ Khắc MinhVũ Khắc Trường đã tu ở chùa vào khoảng thế kỷ 17, được tạo thành bằng cách bó sơn ta rồi quang dầu ra ngoài chính thi hài các nhà sư. Đầu năm 1993, Bảo tàng lịch sử Việt Nam đã được giao nhiệm vụ lập phương án thiết kế và thi công trùng tu hai pho tượng này. Khi chiếu tia X-quang, các nhà nghiên cứu còn thấy rõ xương cốt bên trong thi hài và kết luận rằng : không có vết đục đẽo, không có hiện tượng hút ruột, hút óc và các khớp xương dính chặt với nhau như thể tự nhiên. Đây là hai vị Thiền sư đắc đạo tại chùa, để lại toàn thân xá lợi. Xá lợi đốt không cháy, ngâm trong nước không tan.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Ảnh EFEO cỡ nhỏ hơn.


 © EFEO_VIE06178 Pagode - façade principale, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06184 Pagode (vue de l_angle sud-est, exterieur) batiment A, art annamite_1000

 © EFEO_VIE06194_5 Pagode - batiment B, (vu de l_angle sud-est), art annamite_1000

 © EFEO_VIE06194_6 Pagode - batiment B, (vu de l_angle sud-ouest), art annamite_1000

 © EFEO_VIE06185 Pagode - façade ouest du batiment C, (vue du sud-ouest), art annamite_1000

 © EFEO_VIE06188 Pagode - façade ouest du batiment C, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06190 Pagode- façade ouest du batiment C, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06186 Fenetre sculptee, (vue de droite, face sud) du batiment B de la pagode, art vietnamien_700

 © EFEO_VIE06192 Pagode - façade nord du batiment B, (vue du milieu), art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06183 Fenetre sculptee, (vue de droite, face est) du batiment B de la pagode, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06023 Fenetre sculptee, (detail), (vue face sud), art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06194_7 Fenetre, sculptee, face sud entre batiment B et C, n° 6 du plan de la pagode, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06024 Fenetre sculptee sur porte en bois (vue du cote gauche, batiment B)_1000

 © EFEO_VIE06187 Fenetre sculptee, (vue face sud) du batiment B de la pagode, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06182 Fenetre sculptee, (vue de droite, face est) du batiment B de la pagode, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06189 Pagode - façade ouest du batiment C, (detail), art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06193 2 frises au dessus des façades du batiment C de la pagode, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06194 2 frises au dessus des façades des bats. de la pagode, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06191 Pagode - façade est, (detail), du batiment C, (vue cote droit), art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06179 Pagode - porte d_entree du batiment B, (detail), art vietnamien_700

 © EFEO_VIE06180 Pagode - porte d_entree du batiment B, (detail), art vietnamien_700

 © EFEO_VIE06194_2 Pagode - angle sud-est (vu du nord-est), bats. A et B, art annamite_1000

 © EFEO_VIE06194_1 Pagode - angle sud-est (vu du nord-est), bats. A et B, art annamite_700

 © EFEO_VIE06194_3 Pagode - angle sud-est (vu du nord-est), bats. A et B, art annamite_700

 © EFEO_VIE06181 Pagode (3eme) entrait transversale droit du batiment A, art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE06194_4 Pagode (3eme) entrait transversale droit du batiment (A-29 du plan), art vietnamien_1000

 © EFEO_VIE05892 Estampage - pagode de Phap Vu_700

 © EFEO_VIE05893_1 Estampage n° 7854. Pagode de Phap Vu._700

 © EFEO_VIE05893_2 Estampage n° 7855. Pagode de Phap Vu._700

 © EFEO_VIE05894_1 Estampage n° 7848. Pagode de Phap Vu._700

 © EFEO_VIE05894_2 Estampage n° 7850. Pagode de Phap Vu._700

 © EFEO_VIE08542_1 La stele de la pagode de Phap Vu_1000

 © EFEO_VIE08542_2 La stele de la pagode de Phap Vu_700


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Đậu
Địa chỉ Đường vào chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 08:07:58
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất