Landmarks

Đền Bạch Mã

ĐỀN BẠCH MÃ - HÀ NỘI | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO

ĐỀN BẠCH MÃ - HÀ NỘI | DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA | KÝ SỰ UNESCO
Tôi yêu Hà Nội: Tứ trấn Thăng Long - Đền Bạch Mã | HANOITV

Tổng quan

Theo truyền thuyết, đền Bạch Mã được Cao Biền xây năm 866 thờ thần Long Đỗ Vương. Năm 1010, sau khi dời đô ra Thăng Long, vua Lý Thái Tổ đã cho sửa sang lại đền bởi ngôi đền và thần Bạch Mã gắn liền với truyền thuyết xây thành của vua Lý Thái Tổ. Theo sử sách ghi lại, năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long và bắt đầu công cuộc xây dựng thành nhưng đắp thành nhiều lần không được, ba lần xây thành nhưng cứ xây xong lại đổ. Vua cho người đi hỏi dân chúng, mới biết ở đất này có hiển linh từ trước, vua bèn sai biện lễ cầu đảo. Đêm ấy vua nằm mộng gặp Thần Long Đỗ tới chúc mừng và dặn nhà vua rằng cứ theo dấu vó ngựa mà đắp, tất sẽ thành công. Bấy giờ vua thấy Ngựa trắng từ đền ra, đi một vòng từ đông sang tây rồi lại quay về đền biến mất. Hôm sau, nhà vua thấy có dấu chân ngựa in trên mặt đất bèn sai người cứ theo đó mà xây thành đắp lũy, quả nhiên xây tới đâu được tới đấy. Tạ ơn thần linh trợ giúp, vua bèn cho tạc tượng Ngựa trắng để thờ, sắc phong thần Long Đỗ làm “Quốc đô Định bang Thành Hoàng Đại Vương” và cho gọi tên ngôi đền thờ thần là “Bạch Mã linh từ” (đền thiêng Ngựa trắng). Trải qua các triều đại, ngôi đền còn được trùng tu nhiều lần sau đó. Đây là một ngôi đền lớn quy mô bề thế còn lưu giữ được những nét kiến trúc đặc sắc thời Lý, Trần, Nguyễn.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Bạch Mã
Địa chỉ 79 Hàng Buồm, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-28 08:27:54
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất