Landmarks

Quán Sông

Tổng quan

Quán Sông bên làng Vân Côn, nhìn ra Hát Giang, là nơi thờ phụng các vị tướng trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tích xưa xác thánh nổi lên là nơi phụng thờ Ả Lã Nàng Đê sắc tặng Quốc Vương Thiên Tử Phương Dung công chúa và Chàng Quốc sắc tặng Trấn Quốc Uy Linh đại vương. Muôn đời hương hoả chẳng ngơi, lại vừa được trùng tu tôn tạo khang trang. Biển cũ còn treo "thượng đẳng tối linh", muôn đời khuông phù xã tắc "tế thế an dân".

(Nguồn: Nguyễn Phong)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

NGÀN NĂM TẾ THẾ AN DÂN
Quốc Vương Thiên Tử Ả Lã Nàng Đê Phương Dung công chúa, phù giúp Trưng vương nhị vị đánh dẹp giặc ngoại xâm. Nhiều phen nguy cấp cùng với em trai là Chàng Quốc giải phá vòng vây, hộ giá nữ chúa an toàn. Công lao hộ quốc được Trưng triều ban ơn hậu đãi, phong tước kiến địa, thực ấp mấy nơi, dân các kẻ được vỗ về ngày một an cư lạc nghiệp!
Kẻ Lềnh tên chữ là Vân Côn, huyện Hoài Đức nằm bên bờ sông Đáy - Hát Giang, đối bờ bên kia là Phú Hạng thuộc huyện Quốc Oai. Hai làng kết chạ, tình nghĩa keo sơn, lập ước lời thề trai gái đôi bờ nguyện không lấy nhau bởi coi nhau là anh em ruột! Giữ lệ nghiêm cẩn đã gần 2000 năm!
Thần tích còn lưu, sau khi khởi nghĩa Hai Bà Trưng thành công, nhà Hán sai Mã Viện đem quân phục thù. Thế giặc quá mạnh, quân Việt liên tiếp tan vỡ, các tướng sĩ tử trận rất nhiều. Chị em Trưng Vương trầm mình xuống Hát Môn để bảo toàn khí tiết; Chàng Quốc và Ả Lã Nàng Đê đến bước đường cùng, cũng lấy sông Đáy gieo mình tuẫn tiết. Cuồn cuộn sông sầu đưa xác Ả Lã Nàng Đê trôi về quẩn quanh ở địa phận hai làng Phú Hạng - Vân Côn. Thương người nữ tướng anh hùng, vì nước hi sinh, nên đôi bờ bảo nhau vớt xác lên mai táng, lập miếu phụng thờ, kết nghĩa anh em, giữ trọn tình giao hảo từ khi đó!
Quán Sông bên làng Vân Côn, nhìn ra Hát Giang, tích xưa xác thánh nổi lên là nơi phụng thờ Ả Lã Nàng Đê sắc tặng Quốc Vương Thiên Tử Phương Dung công chúa và Chàng Quốc sắc tặng Trấn Quốc Uy Linh đại vương. Muôn đời hương hoả chẳng ngơi, lại vừa được trùng tu tôn tạo khang trang. Biển cũ còn treo "thượng đẳng tối linh", muôn đời khuông phù xã tắc "tế thế an dân".


 © Tế thế an dân © Thượng đẳng tối linhBài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quán Sông
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2024-03-29 23:52:15
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất