Landmarks

Master's pagoda

Video1

Video1
HNC - Một thoáng Chùa Thầy
Chùa Thầy
Hang Động Nghìn Xương - Cắc Cớ - Chùa Thầy - Full

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Ở khu vực chùa Thầy (Hà Nội) có hai cây cầu ngói do Phùng Khắc Khoan xây vào năm 1602.

 © Cầu Nhật Tiên dẫn vào đảo giữa hồ, trên có đền Tam Phủ.

 © Cầu Nguyệt Tiên nối với con đường lên núi.


 © Chùa Thầy, Hà Nội 1991. Ảnh: Hpgrumpe.de

 © chua-thay_txt

 © chua-thay2_txt

 © chua-thay-fly_txt

 © chua-thay-pano

 © hang chùa Thầy 1887_cr_txt

 © hang chùa Thầy 2017_txt


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Master's pagoda
Address Đường vào Chùa Thầy, Quốc Oai, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-28 08:34:55
Members
Current weather  ...
Nearest places