Landmarks

Đền Đô

Đền Lý Bát Đế

Video1

Video1
Video2

Tổng quan

Đền Lý Bát Đế, còn gọi là Đền Đô hoặc Cổ Pháp điện là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý. Đền Lý Bát Đế đã được Nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 154 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 25 tháng 1 năm 1991.

Đền Lý Bát Đế thuộc xóm Thượng, làng (xã) Đình Bảng (nay là phường Đình Bảng), thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền nằm cách thủ đô Hà Nội gần 20 km về phía Bắc, thuộc địa phận hương Cổ Pháp, châu Cổ Pháp (làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) nên còn gọi là đền Cổ Pháp.

Đền thờ tám vị vua nhà Lý, đó là:

  1. Lý Công Uẩn tức Lý Thái Tổ (1009-1028);
  2. Lý Thái Tông (1028-1054);
  3. Lý Thánh Tông (1054-1072);
  4. Lý Nhân Tông (1072-1128);
  5. Lý Thần Tông (1128-1138);
  6. Lý Anh Tông (1138-1175);
  7. Lý Cao Tông (1175-1210) và
  8. Lý Huệ Tông (1210-1224).

Từ xa xưa, Cổ Pháp được liệt vào làng "tam cổ": "Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Cổ Pháp". Đất Cổ Pháp là nơi thắng địa bậc nhất Kinh Bắc, vượng khí, linh thiêng. Làng Cổ Pháp được cho là nơi phát tích của triều đình nhà Lý, kéo dài hơn 200 năm.

Đền Lý Bát Đế được khởi công xây dựng từ ngày 3 tháng Ba năm Canh Ngọ 1030 bởi Lý Thái Tông khi vị hoàng đế này về quê làm giỗ cha. Sau này, đền được nhiều lần trung tu và mở rộng. Lần trùng tu lớn nhất là vào năm thứ hai niên hiệu Hoàng Định của vua Lê Kính Tông (tức năm 1602), khắc văn bia ghi lại công đức của các vị vua triều Lý.[1]

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân Pháp đã phá hủy nhiều di sản văn hóa ở Cổ Pháp. Năm 1952, quân Pháp dội bom, phá hủy hoàn toàn đền. Đến năm 1989, đền đã được khởi công xây dựng lại, theo đúng hình dáng và kiến trúc mà các nhà nghiên cứu lịch sử đã phác thảo, căn cứ vào dấu tích còn lại và các tài liệu lưu trữ.

(wikipedia)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Thủy đình ở đền Đô được in lên hình tờ bạc Năm đồng vàng.
 © EFEO_VIE01393 Temple dynastique des Ly (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01394 Temple funeraire des Ly (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01395 Temple funeraire des Ly (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01497 Porte laterale droite du portique du temple Ly Bat De (village de Bang, province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01498 Porte laterale gauche du portique du temple Ly Bat De (village de Bang, province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01499 Porte laterale gauche du portique du temple Ly Bat De (village de Bang, province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01500 Porte laterale droite du portique du temple Ly Bat De (village de Bang, province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE01538 Reproduction d_une peinture de Cong Van Trung representant le pavillon d_entree du temple Ly Bat De (village de Bang, province de bac Ninh)_1000...

 © EFEO_VIE05974 Visite de l_amiral Decoux au temple funeraire des Ly (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

phỗng  © EFEO_VIE06109 Autel avec des statues d_esclave du temple dynastique des Ly (temple Ly Bat De, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06250 Portique d_entree du temple dynastique des Ly, Ly Bat De (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06493 Temple dynastique des Ly (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © Indochine hebdomadaire illustré °36 1941 pagode Ly-Bat-Dê Lartigue Sisavang Vong

 © Indochine hebdomadaire illustré °36 1941 pagode Ly-Bat-Dê Lartigue Sisavang Vong

 © EFEO_FINL01571 Statues en bois peint de mandarins debout le long d_un mur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01592 Le _Pavillon sur l_eau_ du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01593 Entree du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01594 Autel avec des statues d_esclave du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01595 Interieur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01596 Interieur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01597 Chevaux sacres du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01672 Statues en bois peint de mandarins debout le long d_un mur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01711 Autel avec des statues d_esclave du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01712 Interieur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01713 Autel avec des statues d_esclave du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01714 Interieur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01894 Entree du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01895 Le _Pavillon sur l_eau_ du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01900 Chevaux sacres du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01901 Autel avec des statues d_esclaves du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01912 Interieur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01914 Interieur du temple dynastique des Ly_1000_txt

 © EFEO_FINL01960 Tombeaux des Li - grande cour - (titre original)_1000_txt


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền Đô
Địa chỉ Đường Đền Đô, Tu Son, Bac Ninh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-30 22:15:22
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất