Landmarks

Lăng quận công Nguyễn Đăng Doanh

Tổng quan

Quận công Nguyễn Đăng Doanh người thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội . Nguyễn Đăng Doanh sinh ngày 10 tháng 10 năm Ất Mão, tuy đến nay, hậu thế vẫn chưa biết rõ năm mất của Quận công.

Theo một số bia đá ở thôn Trùng Quán còn khắc ghi những chức tước khác của Nguyễn Đăng Doanh như: Đặc tiến kim tử; Vinh lộc đại phu thị nội gián ty lễ giám tả giám thừa; Thái giá sĩ tước hầu; Nguyễn Tướng công, Thụy Huy Hiến. Tương truyền, với chức quan Nam quân Đô đốc phủ Đô đốc Thiêm sự, Nguyễn Đăng Doanh là một trong những quan võ có vị trí cao cấp trong một phủ quân dưới thời Vua Lê Trung Hưng.

Sử cũ của làng còn kể mãi chuyện, Quận công Nguyễn Đăng Doanh đã ban 50 sào ruộng cho họ hàng làng xóm; 15 vạn quan tiền lương bổng để chia đều cho từng nhà; lập trường công dạy dỗ con em trong làng; cúng 100 lạng bạc và 20 sào ruộng đặt làm Nghĩa điền để giúp đỡ nghèo khó; cúng 5 sào ruộng vào chùa Bảo Các hương đăng ngày sóc vọng...

Ngày 13 tháng 6 năm Vĩnh Trị thứ ba (1678), 128 người có chức nhiệm ở xã Xùng Quán đã đồng lòng nhất trí, ký tên và khắc vào bia đá để suy tôn Đông Quận công Nguyễn Đăng Doanh làm Đại vương, kính thờ làm Thành hoàng làng để “hàng năm vào ngày cầu phúc, sinh nhật, tứ thời bái tiết, kính nhờ như thờ thần, làm sáng tỏ cho muôn đời sau..., thề mãi cùng hương hỏa không dứt, miếu thời còn mãi như nước sông Nhị Hà” (bia “Tôn bảo Thành hoàng ký”).

Để đời đời ghi nhớ công ơn của Đông Quận công Nguyễn Đăng Doanh, nhân dân bản xã đã dựng đặt Sinh từ - ngôi đền thờ ông ngay khi ông còn sống có tên là Diễn Phúc vào năm Kỷ Mùi, niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ tư (1679). Ngôi Sinh từ đó sau trở thành quần thể đền thờ - lăng mộ, voi đá, ngựa đá, sập đá, bia ký và khuôn viên ruộng hương hỏa...

(Nguồn: fb Xuân Mon)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images] © Bia đá khắc chân dung quận công và phu nhân © Bia tôn bảo thành hoàng


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Lăng quận công Nguyễn Đăng Doanh
Địa chỉ
Thêm bởi admin
Vào ngày 2022-04-29 21:40:16
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất