Landmarks

Chùa Phổ Minh

Video1

Video1
Video2
Chùa Tháp (Phổ Minh tự) phường Lộc Vượng TP Nam Định 12-2012
[N5-TV] Phóng sự giới thiệu Tháp Phổ Minh - Nam Định
Chùa Phổ Minh

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Hình tháp Phổ Minh được in trên tờ 100đ


 © Mặt cắt địa hình chùa tháp Phổ Minh(theo Bezacier. L )

 © Mặt bằng chùa tháp Phổ Minh - Nam Định (theo Bezacier. L )

 © Tháp Phổ Minh (Trung tâm thiết kế và tu bổ các công trình văn hóa)

 © cua-chua-pho-minh

 © pho-minh_txt


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Phổ Minh
Address Trần Thừa, Lộc Vượng, tp. Nam Định, Nam Định, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-07 08:47:52
Members
Current weather  ...
Nearest places