Landmarks

Chùa Cầu

Tags: cầu

Video1

Video1
Video2

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Thần Cẩu © Chùa Cầu được chọn là biểu tượng của thành phố Hội An, xuất hiện trên tờ 20.000 đồng. Đây là công trình do các thương...

 © Hai đầu cầu có tượng thú bằng gỗ đứng chầu, một đầu là tượng chó, một đầu là tượng khỉ. Ở gian chính giữa...


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Cầu
Address 15 Nguyễn Thị Minh Khai, Cẩm Phô, Hội An, Quang Nam province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-14 01:52:47
Members
Current weather  ...
Nearest places