Landmarks

Điện Kính Thiên

Video1

Video1
Rồng đá - thềm sau Điện Kính Thiên
Mô hình rồng đá thềm trước
Mô hình rồng đá thềm sau

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Điện Long Thiên năm 1873.

 © Năm 1886, quân Pháp đã xây dựng một toà nhà 2 tầng ngay trên chính nền điện Kính Thiên để làm Bộ Chỉ huy Pháo binh.


 © Đôi rồng phía sau

 © Rồng đá phía sau điện

 © Tonkin-1905-19


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Điện Kính Thiên
Address 18 Hoàng Diệu, Điện Biên, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-14 02:29:00
Members
Current weather  ...
Nearest places