Landmarks

Ga Hải Phòng

Tổng quan

Sau khi chiếm được Bắc Kỳ, thực dân Pháp bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa. Đường sắt là phương tiện chuyên chở chủ yếu. Để nối Hà Nội với Hải Phòng, người Pháp đã cho xây dựng tuyến đường sắt dài 102km nối liền hai thành phố này. Ngày 16-6-1902[1], toàn tuyến được chính thức đưa vào khai thác và kèm theo đó là sự ra đời của ga Hải Phòng.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Ga Hải Phòng
Địa chỉ 22 Phạm Ngũ Lão, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hai Phong, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-14 20:32:13
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất