Landmarks

Tháp Bình Thạnh

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Tầng trên cùng và chóp tháp bằng đá

 © Tượng tạc trên khuôn cửa giả ở mặt trước, tầng 2

 © Hoa văn ô bên phía Bắc mặt trước, tầng 2 - đây là hoa văn cổ xưa, đã mờ, mòn nhiều ...

 © ... và được phục chế lại ở ô bên phía đối diện.

 © Cửa tháp mở về phía Đông

 © Các hoa văn bên trên cửa chính.


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Tháp Bình Thạnh
Address TL 786, Bình Hòa, Bình Thạnh, Trang Bang District, Tay Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-16 09:03:11
Members
Current weather  ...
Nearest places