Landmarks

Thành cổ Trà Kiệu

Đoàn khảo cổ học thành Trà Kiệu nói chuyện với học sinh

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]
 © Di tích tường thành Simhapura tại Trà Kiệu

 © Phù điêu vũ nữ Aspara, phát hiện tại Trà Kiệu

 © Hố khai quật bờ thành Nam của thành Trà Kiệu năm 2003

 © Đầu ngói ống Trà Kiệu


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Thành cổ Trà Kiệu
Address TL 610, Duy Sơn, Duy Xuyen District, Quang Nam province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-16 23:17:18
Members
Current weather  ...
Nearest places