Landmarks

Di tích Chăm Phong Lệ

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © Mỗi cạnh hố có hai ô lõm, các ô có các hiện vật được xếp đặt kỳ lạ.

 © Giữa hố là đá cuội và thạch anh xếp hình bán nguyệt.

 © Viên gạch vuông đặt trên hòn cuội trong trong Ô Khám tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực, tuy nhiên thạch anh có vai trò...InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Di tích Chăm Phong Lệ
Address Phong Nam, Hòa Châu, Hoa Vang District, Da Nang, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-17 06:36:14
Members
Current weather  ...
Nearest places