Landmarks

Thái Bình Lâu

Tổng quan

Thái Bình Lâu là nơi để các vua chúa nhà Nguyễn đến đọc sách, viết văn, làm thơ, thư giãn. Thái Bình Lâu là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ nằm giữa một khuôn viên hình chữ nhật rộng 32m, dài 58m. Tọa lạc tại phía đông bắc Tử Cấm Thành. Thái Bình Lâu được vua Khải Định ra lệnh xây dựng vào năm 1919, đến năm 1921 thì hoàn thành để nhà vua có thể nghỉ ngơi lúc rảnh rang, cũng là chỗ để nhà vua đọc sách.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]




 © đang trùng tu (T4/2011)


Bài viết [xem riêng]



Liên kết [Google search]



Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Thái Bình Lâu
Địa chỉ 26 Đặng Thái Thân, Thuận Thành, Hue, Huế, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-23 00:12:08
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất