Landmarks

Chợ nổi Cái Bè

Video1

Video1
Video2

Tổng quan

Chợ nổi Cái Bè thuộc thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nằm dọc theo cù lao Tân Phong ở đoạn sông Tiền Giang giáp gianh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre dài cả cây số. Chợ Cái Bè là chợ đầu mối lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Chợ diễn ra trên sông, họp suốt ngày đêm trên quy mô lớn. Hàng hoá rất đa dạng, phong phú.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chợ nổi Cái Bè
Địa chỉ 76-101 Trưng Nữ Vương, tt. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-25 17:52:50
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất