Landmarks

Chợ nổi Trà Ôn

Video1

Tổng quan

Chợ nổi Trà Ôn là một chợ nổi ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đây là chợ nổi cuối cùng trên sông Hậu trước khi đổ ra biển. Chợ nằm ngay giữa ngã ba sông Hậu và sông Mang Thít.

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chợ nổi Trà Ôn
Địa chỉ Đò Lục Sỹ Thành, tt. Trà Ôn, Tra On District, Vinh Long province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-10-25 18:54:10
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất