Landmarks

Đền thờ Hoàng Công Chất


Lịch sử Việt Nam: Hoàng Công Chất bởi netviet-vtc10

Lịch sử VN: Hoàng Công Chất

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Miếu thờ Hoàng Công Chất

 © Hoàng Công Chất và các tướng được mai táng dưới cây cổ thụ này

Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đền thờ Hoàng Công Chất
Địa chỉ Đi khu di tích Thành Bản Phủ, Điện Biên, Dien Bien province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-11-07 06:34:48
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất