Landmarks

Đình Bảng

Tags: đình

ĐÌNH LÀNG ĐÌNH BẢNG - VẺ ĐẸP CỦA KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM

ĐÌNH LÀNG ĐÌNH BẢNG - VẺ ĐẸP CỦA KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM
VỀ THĂM LÀNG ĐÌNH BẢNG ( PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG - TỪ SƠN - BẮC NINH )

Tổng quan

Là quê hương của Lý Công Uẩn (tức Lý Thái Tổ) người lập ra triều Lý và khai sáng kinh đô Thăng Long (năm 1010).

Đình Bảng có cụm di tích văn hóa, nhất là những di tích về thời Lý, tạo thành một khu lưu niệm độc đáo, âm vang lịch sử, có tầm cỡ quốc gia, đủ cả: Đình, đền, chùa, lăng, tẩm,... đặc trưng của một văn hóa làng Việt Nam.

Đình làng Đình Bảng được xây dựng năm 1700 và đến năm 1736 mới được hoàn thành, do công đầu của của quan Nguyễn Thạc Lương, người Đình Bảng và bà vợ rất đảm đang Nguyễn Thị Nguyên quê ở Thanh Hóa đã mua gỗ lim về dâng làng, xây dựng ngôi đình có thế trường tồn. Đình thờ 3 vị thành hoàng: Cao Sơn đại vương (Thần Đất), Thuỷ bá đại vương (Thần Nước) và Bạch lệ đại vương (Thần Trồng Trọt).

Toà Bái Đường của đình có hình chữ nhật, dài 20m, rộng 14m, chia làm bảy gian, hai chái nằm trên nền cao bó đá xanh có bậc cấp. Vẻ đồ sộ của đình thể hiện qua phần mái toả rộng và những cột lim hiếm thấy ở những ngôi đình khác. Có khoảng 60 cột lim lớn nhỏ có đường kính từ 0,55 - 0,65m.

Hoa văn trang trí trên các cấu kiện kiến trúc rất đa dạng, chạm trổ tinh vi, chau chuốt, hài hoà. Kết cấu bộ khung đình khá vững chắc, gắn với nhau bằng các loại mộng. Mỗi bức chạm khắc ở đình là một tác phẩm nổi tiếng độc nhất vô nhị. Càng chiêm ngưỡng, càng thêm bị cuốn hút: Bức Bát mã quần phi, tám con ngựa nhởn nhơ chơi trên đồng cỏ, đất nước thanh bình, con vật cũng vui. Bức lưỡng nghê phục chầu, con đực, con  cái, mỗi con một vẻ. Những bức chạm rồng tuyệt xảo: Long vân đại hội, Ngũ long tranh châu, Lục long ngự thiên... từng bức, từng bức gợi tả bao điều.

(Nguồn: vietnamtourism.com)

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © EFEO_VIE01392 Façade est - entree principale du dinh en 1924 (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01478 Façade transversale est du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01479 Façade transversale ouest du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01539 Panorama du dinh du village de Bang, depuis le sud-ouest (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE01546 Plan d_une maison de Dinh Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05370 Second arbaletrier transversal droit du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05371 About du premier arbaletrier, cote est, du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05372 About du troisieme arbaletrier, cote est, du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05373 About du deuxieme arbaletrier, cote ouest, du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05374 About du troisieme arbaletrier, cote ouest, du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05375 Cadre en bois sculpte de la porte principale du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05376 Decors du tabernacle n°9 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05377 Decors du dos du tabernacle n°2 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05378 Console du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05379 Premier entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05380 Premier entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05381 Deuxieme entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05382 Deuxieme entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05383 Deuxieme entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05384 Troisieme entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05385 Troisieme entrait transversal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05386 Entrait longitudinal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05387 Entrait longitudinal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05388 Entrait longitudinal de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05389 Console du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05390 Frise de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05391 Frises de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05392 Frises de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05393 Frises de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05394 Frises de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05395 Frises de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05396 Frises de la charpente du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05397 Frise de l_encadrement de l_autel posterieur du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05398 Frise du socle de l_encadrement de l_autel posterieur du dinh du village de Bang ( province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05696_18 Decors du tabernacle n°8 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05697_18 Decors du tabernacle n°10 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05698_20 Decors du tabernacle n°11 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE05699_21 Decors de la partie haute du tabernacle n°15 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05700 Decors de la partie basse droite du tabernacle n°17 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05701 Decors de la partie basse gauche du tabernacle n°18 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05702 Decors de la partie basse droite du tabernacle n°19 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05703 Decors de la partie basse gauche du tabernacle n°20 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05704 Decors du dos du tabernacle n°1 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05973 Portrait de groupe lors de la visite de l_amiral Decoux au dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE05974 Visite de l_amiral Decoux au temple funeraire des Ly (village de Bang, province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06110 Panorama du dinh du village de Bang, depuis le sud-ouest (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06110_bis Piece d_accent en forme de dragon, vue de face et profil, de la toiture du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06111 Façade transversale ouest du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06111_bis Piece d_accent en forme de dragon de l_angle sud-ouest de la toiture du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06112 Acrotere de la toiture du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06112_bis Premier arbaletrier transversal gauche du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06113 Arbaletrier longitudinal du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06113_bis Arbaletrier longitudinal du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06114 About du deuxieme arbaletrier, du cote est, du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06114_bis Troisieme arbaletrier transversal droit du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06115_bis Premier arbaletrier transversal droit du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06116 About du premier arbaletrier, cote ouest, du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06117 Socles de battant de porte du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06118 Tabernacle et autel du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06118_bis Tabernacle du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06119 Tabernacle du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06120 Decors du tabernacle provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06121 Decors du tabernacle n°13 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06122 Decors du tabernacle n°13 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06123 Decors du tabernacle n°14 provenant du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06124 Balustrade ornee du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06125 Balustrade ornee du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06126 Partie nord de l_interieur du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06127 Partie nord de l_interieur du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06128 Partie nord de l_interieur du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06129_a Premiere console anterieure droite du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06129_b Premiere console anterieure droite du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06130 Premiere console posterieure droite du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06131 Premiere console droite du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06132 Premiere console droite du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06133 Troisieme console posterieure droite du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06134 Premiere console posterieure gauche du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06135 Piece d_accent en forme de dragon, vue de face et profil, de la toiture du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06136 Piece d_accent en forme de dragon, vue de face et profil, de la toiture du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06137 Piece d_accent en forme de dragon de l_angle nord-est de la toiture du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06138 Premier entrait anterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06139 Premier entrait anterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06140 Premier entrait posterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06141 Premier entrait transversal posterieur de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06142 Premier entrait anterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06143 Premier entrait anterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06144 Premier entrait transversal posterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06145 Premier entrait posterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06146 Deuxieme entrait posterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06147 Deuxieme entrait anterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06148 Deuxieme entrait anterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06149 Deuxieme entrait anterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06150 Deuxieme entrait posterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06151 Deuxieme entrait posterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06152 Troisieme entrait anterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06153 Troisieme entrait anterieur droit de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06154 Troisieme entrait anterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06155 Troisieme entrait anterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000

 © EFEO_VIE06156 Troisieme entrait transversal posterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_700

 © EFEO_VIE06157 Troisieme entrait transversal posterieur gauche de la charpente du dinh du village de Bang (province de Bac Ninh)_1000


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Đình Bảng
Địa chỉ Thôn Đình, Đình Bảng, Tu Son, Bac Ninh province, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-12-13 23:18:42
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất