Landmarks

Chùa Phướng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Hoa văn Angco (trên rắn Naga 5 đầu)


 © Khỉ Hanuman chiến đấu với rắn Naga được cách điệu thành hoa văn hoa lá. Tường rào chùa Phướng, Trà Vinh

 © Hoa văn hoa lá (cánh cửa chùa Phướng, Trà Vinh)


 © Chánh điện chùa Phướng

 © Tượng Phật nằm chùa Phướng
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Phướng
Address 9 Nguyễn Đáng, 7, tp. Trà Vinh, Tra Vinh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-02-12 17:27:00
Members
Current weather  ...
Nearest places