Landmarks

Chùa Dơi

Chùa Mã Tộc

Khu di tích Chùa Dơi - Chùa Dơi không bị xâm hại

Khu di tích Chùa Dơi - Chùa Dơi không bị xâm hại
Báo động nạn săn bắn dơi tại chùa Dơi Sóc Trăng
Bản nhạc do trẻ em chơi tại chùa Dơi
Video: Cháy chùa 800 năm tuổi ở Sóc Trăng

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Ngôi Chánh điện bị cháy năm 2007

Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Dơi
Address 157 Văn Ngọc Chính, phường 3, Soc Trang, Soc Trang province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-02-26 18:12:19
Members
Current weather  ...
Nearest places