Landmarks

Hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà

Hang Phượng Hoàng - Thái Nguyên

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Cửa hang suối Mỏ Gà


 © Từ chân núi lên tới cửa hang Phượng Hoàng: phải leo qua một chặng đường dài toàn là đá tai mèo, mất khoảng hơn nửa...
 © Đường dẫn xuống lòng hang Phượng Hoàng


 © Ánh sáng mờ ảo từ những lỗ thoáng và 2 phía cửa chiếu vào hang
 © Suối Mỏ Gà © Nhìn từ cửa hang

 © Núi Phượng Hoàng


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà
Address QL 1B, Vo Nhai District, Thai Nguyen province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-06-23 01:38:24
Members
Current weather  ...
Nearest places