Landmarks

Làng rèn Phúc Sen

Làng rèn Phúc Sen

Làng rèn Phúc Sen
Chuyện đời - chuyện nghề : Làng nghề rèn dao Phúc Sen
Khám phá làng nghề rèn dao bằng mắt - Dao Phúc Sen - Cao Bằng
Làng Rèn Phúc Sen

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Phúc Sen nằm trải dài vài cây số bên quốc lộ 3 đoạn giữa đường đi từ thị xã Cao Bằng lên cửa khẩu Tà Lùng (Phục...


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Làng rèn Phúc Sen
Address QL 3, Quảng Uyên, Cao Bang province, Vietnam
Added by admin
Added on 2013-08-24 00:02:53
Members
Current weather  ...
Nearest places